PostHeaderIcon Nasza oferta

Zapewniamy:

• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• Opiekę specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda;
• Szeroką ofertę zajęć edukacyjnych w wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.


Organizujemy różnorodne zajęcia:
• spotkania z ciekawymi ludźmi;
• wycieczki do: Muzeum, Teatru, Nadleśnictwa, Mini ZOO;
• spacery przyrodniczo - krajoznawcze;
• uroczystości: Dzień Postaci z Bajek, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Święto Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkola;
• spotkania ze specjalistami: psycholog, pedagog, logopeda;
• współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• w Kraśniku;
• korzystamy również z propozycji innych instytucji: CKiP w Kraśniku, Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, Powiatowa Komenda Policji w Kraśniku, Poczta Polska, Sanepid;
• czynny udział w konkursach organizowanych na terenie przedszkola, miasta

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

• podstawę programową wychowania przedszkolnego,
• program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” - I. Broda;
• program promocji zdrowia „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
• koncepcją pracy przedszkola.

Zajęcia dodatkowe :
• Język angielski
• Zajęcia muzyczno – rytmiczne
• Zajęcia logopedyczne
• Religia

 

To co nas wyróżnia:

• odpowiednia baza i wyposażenie przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki;
• nowoczesne metody i sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej;
• zajęcia indywidualne, w grupach i zespołach;
• działania pedagogiczne zgodne z zainteresowaniami; zdolnościami i umiejętnościami dzieci;
• stałe konsultacje z pedagogiem i psychologiem;
• lokalizacja umożliwia dzieciom bezstresowe przekraczanie progu szkolnego;
• możliwość odpoczynku dla dzieci 3-letnich i dzieci chętnych;
• przeprowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
• tydzień zajęć adaptacyjno – integracyjnych w miesiącu sierpniu. Zajęcia są doskonałą okazją, aby dziecko w bezpieczny sposób mogło poznać przedszkole;
• organizowanie zabaw ruchowych i sportowych w sali gimnastycznej i boisku ORLIK;
• zabawy w terenie (plac zabaw).

Zapewniamy rodzicom:
• możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola, oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki;
• bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci i placówki;
• pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych;
• udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych.

Absolwent Przedszkola:
• jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych;
• ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
• potrafi współdziałać w zespole;
• jest samodzielny;
• akceptuje zdrowy styl życia;
• ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym;
• jest aktywny w podejmowaniu działań;
• jest zainteresowany nauką i literaturą;
• cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego;
• czuje się Polakiem i Europejczykiem;
• ciekawy świata, samodzielny, zaradny;
• rozważny i odpowiedzialny;
• uczciwy i prawdomówny;
• grzeczny, szanujący innych;
• przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej.

Poprawiony (niedziela, 01 września 2019 11:52)